Privacy Policy and Information Notice on Processing of Personal Data

Η Εταιρεία «Αρχοντικό Καλλιστώ» και τον διακριτικό τίτλο «https://archontiko-kallisto.gr» (στο εξής η «Εταιρεία») σέβεται το ιδιωτικό απόρρητό σας και δεσμεύεται να προστατεύει τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό, έχει λάβει όλα τα κατάλληλα εκείνα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι απόλυτα ασφαλή και εμπιστευτικά!

Έχουμε συντάξει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των πληροφοριών σας ως πελάτη, πιθανό πελάτη, χρήστη του ιστοτόπου μας. Η εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι μόνο εάν το επιθυμείτε, είναι πιθανό να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας εμπιστεύεστε στο πλαίσιο της επαγγελματικής μας δραστηριότητας, σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία που ισχύει και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Η συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των πληροφοριών σας εκ μέρους μας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή όπως προβλέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Στην παρούσα δήλωση ιδιωτικότητας περιγράφονται οι αρχές βάσει των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται από εμάς ή παρέχονται από εσάς στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες και να δηλώσετε τις επιλογές σας, όπου σας ζητηθεί.

 1. Η Εταιρεία μας

Η Εταιρεία «Αρχοντικό Καλλιστώ» και τον διακριτικό τίτλο «https://archontiko-kallisto.gr» είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε. Όπου αναφέρονται οι όροι η «Εταιρεία», «σε εμάς», «δικό(-ά) μας» ή «εμείς», αναφέρονται αποκλειστικά στην εν λόγω εταιρεία. Το «Αρχοντικό Καλλιστώ» είναι ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» για τους σκοπούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει αναφορικά με τη λειτουργία της Εταιρείας που διαχειρίζεται.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για κάθε υπηρεσία ή λειτουργία που παρέχεται από εμάς και αναφέρεται στην Πολιτική ή παραπέμπει σε αυτή (στο εξής καλούμενες από κοινού οι «Υπηρεσίες» μας), για τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, για κάθε τοποθεσία web ή εφαρμογή online, κάθε προωθητική ενέργεια της Εταιρείας για την «Αρχοντικό Καλλιστώ» online και offline, για πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, είτε χρησιμοποιείται οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή άλλη συσκευή, καθώς και κατά την παροχή Υπηρεσιών μας δίχως την χρήση των κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονικών μέσων.

 1. Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων:

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου).

 1. Τρόποι συλλογής των πληροφοριών σας

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας (είτε οι υπηρεσίες παρέχονται απευθείας από εμάς ή από άλλες εταιρείες ή πράκτορες που ενεργούν εκ μέρους μας), όταν διαμένετε στην «Αρχοντικό Καλλιστώ» , όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή όταν χρησιμοποιείτε τα τηλεφωνικά κέντρα μας. Επίσης, πληροφορίες που σας αφορούν συλλέγονται από εμάς:

 1. Σκοποί συλλογής των δεδομένων

Προβαίνουμε κάθε φορά στη συλλογή των δεδομένων σας ώστε να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητήσατε και με στόχο να βελτιώσουμε το επίπεδό τους. Ειδικότερα, συλλέγουμε δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Την κράτηση καταλύματος και άλλων σχετιζόμενων υπηρεσιών (όπως, τήρηση απαιτούμενων εγγράφων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αιτήματα σχετιζόμενα με την διαμονή) και την διαμονή στην «Αρχοντικό Καλλιστώ» (πρόσβαση σε κατάλυμα, χρήση υπηρεσιών mini bar, τηλέφωνο καταλύματος κλπ.)
 2. Για οργανωτικούς λόγους (π.χ. λίστα πελατών με άφιξη/ αναχώρηση εντός της ημέρας, πελάτες με ειδικές προσφορές)
 3. Για να χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάλυσης δεδομένων προκειμένου να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας, τα προϊόντα / υπηρεσίες μας, τις σχέσεις μας με τους πελάτες και τις εμπειρίες τους και να ανταποκρινόμαστε γενικότερα καλύτερα στις ανάγκες σας.
 4. Για να διευθύνουμε και να προστατεύουμε με τον βέλτιστο τρόπο την επιχείρηση, τον ιστότοπό και εν γένει τα συστήματά μας.
 5. Για να συμμορφωνόμαστε με την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 1. Ποια δεδομένα συλλέγουμε;

Ανάλογα με τον σκοπό της επίσκεψής σας και την υπηρεσία που επιθυμείτε να λάβετε μέσω του Ιστοχώρου μας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε θα περιλαμβάνει πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό πινακίδας οχήματος, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες όπως αεροπορική εταιρεία, αριθμός πτήσης κ.λπ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να συλλέξουμε ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ιατρικά δεδομένα, ώστε να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ιδιαίτερες ανάγκες σας π.χ. τυχόν αλλεργίες. Τέτοιου είδους πληροφορίες διατηρούμε μόνο αν είμαστε υποχρεωμένοι από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν μας παράσχετε ρητά την συναίνεσή σας, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας, π.χ. συγκεκριμένο διαιτολόγιο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να συλλέγουμε, να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το πρόσωπό σας. Ειδικότερα:

 

 1. Χρόνος διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όσο χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε π.χ. εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης. Επιπλέον, ανάλογα με την ποσότητα, την φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε προσδιορίζουμε το χρόνο της κατάλληλης περιόδου διατήρησης των δεδομένων.

Έχουμε το δικαίωμα να ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα σας, ώστε να μην δύνανται να συσχετισθούν με εσάς, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές επ΄ αόριστον, χωρίς άλλη ειδοποίηση προς εσάς.

 

 1. πρόσβαση Τρίτων στα Προσωπικά Δεδομένα σας

Βασική αρχή μας αποτελεί το γεγονός ότι δεν θα ότι δεν θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για δικούς τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς σκοπούς ή σκοπούς εμπορικής προώθησης χωρίς την συγκατάθεσή σας.

Με στόχο μας την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς εσάς, παρέχουμε πρόσβαση των προσωπικών σας δεδομένων ή σε μέρος αυτών στο αρμόδιο προσωπικό μας (προσωπικό «Αρχοντικό Καλλιστώ», τμήμα πληροφορικής, τμήμα εμπορικής προώθησης, νομικό τμήμα, ιατρικές υπηρεσίες, εφόσον κριθεί αναγκαίο). Επιπλέον, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε έμπιστους επιχειρηματικούς συνεργάτες προκειμένου να σας παρέχουν υλικό προώθησης διαφημίσεις ή να παρέχουν υπηρεσίες που ζητήσατε, σε τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας, π.χ. εταιρείες που αποστέλλουν μαζικά email εκ μέρους μας, τράπεζες, δικηγορικά γραφεία, κτλ., στις αρμόδιες Αρχές, για να συμμορφωθούμε τους κανόνες της λογιστικής και της φορολογίας και εν γένει με τους κανόνες τις κείμενης νομοθεσίας, για να επιβεβαιώσουμε τη συμμόρφωσή μας με τις πολιτικές που διέπουν τις υπηρεσίες μας, καθώς και για την ασφάλεια της Εταιρείας και του «Αρχοντικό Καλλιστώ».

 1.  ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Με σεβασμό στα δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής σας ζωής, τα δικαιώματά σας για τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων σας έχουν ως εξής:

Εφ’ όσον μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα αποθηκεύουμε αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ούτε να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω.

Για τον χειρισμό των αιτημάτων σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, ενδέχεται να ζητήσουμε επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

 

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για οποιαδήποτε απορία, ερώτηση ή προβληματισμό, απευθυνθείτε στην εταιρεία μας μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση book@archontiko-kallisto.gr ή αποστείλετε επιστολή στην κάτωθι διεύθυνση:

Aρχοντικό Καλλιστώ

Υπ΄ όψιν Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Μακρινίτσα, Βόλος. ΤΚ 37011
T: +30 6971828795
E: book@archontiko-kallisto.gr

Με σκοπό την διαρκή βελτίωση της προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων κατά την συλλογή και επεξεργασία από την Εταιρεία μας, η παρούσα Πολιτική δύναται αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 24.05.2018